Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1995/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 

Sumar

 

Sebestyén Mihály: Zilahi Sámuel ºi biblioteca Colegiului Reformat din Târgu Mureº        1

Judik Mária : Porþile empire-clasiciste ale Clujului   17

Egyed Emese: Poetul renãscut. Rezultate ºi mistere în cercetarea referitoare la Barcsay Ábrahám        29

Vita Zsigmond: Coºul cu flori, un almanah al tineretului din Aiud în epoca reformelor      42

Marton József: Concordatul din 1927 între Sfântul Scaun ºi România 50

Máriás József: Ecoul în Transilvania al jurnalului de cãlãtorie Maghiari în România de Németh László       60

Nagy György: In capcana unei ficþiuni politico-ideologice. Contribuþii la aporetica est-europeanã a "naþiunii-stat" ºi a "statului naþional" 74

Benkõ András: Lakatos István (1895-1989) 84

Atelier

Varga Árpád : Antecedentele revoluþiei conduse de Francisc Rákóczi II. în Scaunul Odorhei    101

Hajós József: Din trecutul filosofiei maghiare. Note pe marginea sintezei lui Hanák Tibor  107

Végh Balázs: Literatura minoritarã azi 123

Comemorare

Vargha Jenõ-László: Fodor Katalin (1931-1994)    131

Sipos Gábor: Varga Árpád (1951-1994)      133

Cronicã

Gazda Klára: Compartimentarea regionalã a culturii populare maghiare  (Magyar Néprajzi Atlasz I-IX)          135

Gaál György: Un nou dicþionar al literaturii maghiare (Új magyar irodalmi lexikon) 139

Binder Pál  : Patriciatul oraºelor medievale transilvãnene (Gündisch Konrad G.: Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter)         141

Szabó György: Autobiografia Papei Pius al II-lea (Pius II : Commentarii)     142

Bodrogi Enikõ: Tradiþia textului unei istorii galante (Enyedi György: Historia elegantissima)       144

Csetri Elek: Rapoartele misionarilor catolici (Relationes missionariorum de Hungaria

et Transilvania, 1627-1707)      146

Benkõ András: Codicele Kájoni în ediþie completã (Codex Caioni saeculi XVII)    148

Magyari András: Restituþia Transilvaniei (Köpeczi Béla: Restitutio Transylvaniae 1712)    149

Köllõ Károly: Douã cãrþi despre douã biblioteci vechi (Boros István: A Kalocsai Fõegyházmegyei Könyvtár; György Lajos: A Kolozsvári Római Katolikus Lyceum-könyvár története 1579-1948)   150

Fábián Ernõ: Despre maghiarii din Austria (Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást!)       153

Ábrám Zoltán: Genersich Antal, exemplu al medicinei maghiare din România

(Genersich Antal Emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából)      154

Dávid Gyula: Problemele mutaþiei  valorilor în literatura noastrã (Érték és értékrend

az egyetemes magyar irodalomban. Az 1992-es kolozsvári konferencia elõadásai)  156

Nagy György: Erudiþie ºi conºtiinþã de responsabilitate intelectualã (Gáll Ernõ: A nacionalizmus színeváltozásai)    158

Fábián Ernõ: Metamorphosis Transylvaniae (Hitel. Erdélyi Szemle)     160

Szigeti László: Legea minoritãþilor din Ungaria într-o ediþie comentatã (Bodáné Pálok Judit - Cseresnyés János - Vánkosné Tímár Éva: A kisebbségek jogai Magyarországon)  161

Comunicãrile societãþii

Cuvânt de încheiere la Adunarea Generalã Anualã a Societãþii Muzeului Ardelean

(19. martie 1994.)  165

 

Summary of the Articles168

Contents     169

Sumar         171

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék