Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1996/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 58. kötet, 1996. 1-2.füzet

Cuprins

Descãlecat – 11001

Jakó Zsigmond: O mie o sutã de ani   2

Ferenczi István: Problemele descãlecatului în Ardeal în lumina descoperirilor

arheologice  9

Tonk Sándor: Aºezarea ungurilor în Transilvania reflectatã în cronicile medievale

ungureºti     41

Kristó Gyula: Keanii în Bazinul Carpatin      51

Benkõ Loránd: O mie de ani de luptã pentru limba maghiarã      59

Demény István Pál: Visul Emesei        65

Sándor Klára: Istoria nescrisã a scrisului secuilor   83

Faragó József: Cântece de anul nou la Sãbãoani    94

Imreh István: Bölöni Farkas Sándor – o viaþã în slujba obºtei    104

Ungvári-Zrínyi Imre: Concepþia filozoficã a lui Böhm Károly     126

Tonk Márton: Epistemologia lui Tavaszy Sándor   137

 

Atelier

 

Szabó György: Poveþele ºcolii de medicinã din Salerno   146

Gömöri György: Ediþia englezã din 1663 a lucrãrii Florus Hungaricus  161

Páll Árpád: Douã volume de bibliografie sau mãrturisire despre epoca de broºuri

a activitãþii noastre editoriale     165

 

Recenzii

 

A magyarok krónikája (Cronica maghiarilor) (Csetri Elek)         171

A honfoglalás és az Árpád-kor népessége (Descãlecatul ºi populaþia erei Arpazilor)

(Magyari András)  174

Korai magyar történeti lexikon  (9–14. század) (Dicþionar de istorie maghiarã

timpurie, secolele 9–14) (Rácz György)       175

Erdély a rómaiak idején és a népvándorlás korban (Ardealul în epoca romanã

ºi a migraþiei popoarelor) (László Attila)       178

Ferenczi István: Sóvidéki várainkról (Despre cetãþile noastre din Þinutul Sãrurilor)

(Vincze Zoltán)     180

Huszár Lajos: Az erdélyi fejedelemség pénzverése (Emitere de monezi în Principatul Transilvaniei) (Pap Ferenc)    181

Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai (Deranjamentele conºtiinþei noastre de

identitate) (Gáll Ernõ)      183

Blazovich László–Géczi Lajos: A Telegdiek pere, 1568–1572 (Procesul familiei

Telegdi, 1568–1572) (Kovách Géza)  186

 

Comunicãri ale societãþii

 

Comemorarea lui Barabás Samu         188

Summary of the Articles193

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék