Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1996/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 58. kötet, 1996. 3-4.füzet

Az 1996. május 4-i közgyûlés iratai

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület számvizsgáló bizottságának jelentése
az Egyesület 1995. évi anyagi helyzetérõl

Az EME Számvizsgáló bizottsága megvizsgálta az Egyesület pénzügyi–gazdasági nyilvántartását, az 1995. évi költségvetés teljesítésének módját, valamint az 1996. évre elkészített költségvetés elõirányzatainak megalapozottságát. Ezekkel kapcsolatos észrevételeit az alábbiakban terjeszti a tisztelt közgyûlés elé.

1) A pénzügyi nyilvántartás megvizsgálásakor megállapítottuk, hogy a pénztárkönyv egyenlege 1995. december 31-én 611 005 lej volt, a Takarékpénztárnál nyitott számlánk egyenlege pedig 895 821 lej, a Dacia Felix Banknál vezetett valutaszámlánk egyenlegének lej értéke pedig 7 017 189 lej volt. Mindezek az összegek megegyeznek a fõkönyvi számlák egyenlegeivel, valamint az év végi pénzügyi mérlegben szereplõ összegekkel.

2) A könyvelési nyilvántartások vezetése a törvényes rendelkezéseknek megfelelõen történik, a szabályoknak megfelelõ bizonylatok alapján; az év végi pénzügyi mérleg letétele az állami pénzügyi szervnél idejében megtörtént, s az illetékes szervek azt elfogadták.

3) Az 1995. évre jóváhagyott költségvetés adatait, annak teljesítésére vonatkozóan, a pénzügyi jelentés megfelelõen elemzi. A 28 566 000 lej bevételi többlet a pénzkészletekben, valamint az Egyesület kintlevõségeiben található. A kintlevõségek mielõbbi felszámolása érdekében javasoljuk az adósok ismételt felszólítását tartozásaik sürgõs kiegyenlítésére (ilyen adósok a Püski Könyvesbolt, a Corvina könyvposta, a Lyra könyvkiadó és még mások); a költségvetés egyes tételeinek túlteljesítése a kiadások tekintetében az inflációval magyarázható. Ilyen kiadások a beruházásoknál, a nagyjavításoknál, továbbá egyes ügyviteli költségeknél, illetve személyi költségeknél találhatók.

4) Az 1996. évi költségvetés összeállítása tükrözi a jelenlegi valós helyzetnek megfelelõ szükségleteket és lehetõségeket. A költségvetés teljesítését minden bizonnyal jelentõsen befolyásolja majd az infláció, amely sajnos ebben az esztendõben is jelen lesz országunk gazdasági életében.

5) A könyvelési tételek átvizsgálása során hiányosságokat, túlzott vagy pazarlásra utaló kiadásokat nem észleltünk. Ennek ellenére, a nehéz pénzügyi helyzetre való tekintettel javasoljuk a kiadások fokozott körültekintéssel való követését, a legnagyobb fokú takarékosságot. Javasoljuk ez alkalommal is a hátralékos tagdíjak befizetésének szorgalmazását, valamint belföldi támogatók, sikeres vállalkozók megkeresését Egyesületünk anyagi támogatása céljából

A fentiek alapján a Számvizsgáló bizottság úgy értékeli, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület gazdasági–pénzügyi tevékenységének nyilvántartása s maga a pénzügyi gazdálkodás a beszámolási évben megfelelõen történt. Ezért javasolja a tisztelt közgyûlésnek az Egyesület 1995. évi pénzügyi elszámolásának tudomásul vételét.

Dr. Kerekes Jenõ
az EME számvizsgáló bizottságának elnöke

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék