Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1996/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 58. kötet, 1996. 3-4.füzet

Cuprins

Csetri Elek: Reformã ºi economie       201

Egyed Ákos: Wesselényi Miklós ºi eliberarea iobagilor în Transilvania în 1848       219

Nagy Jenõ: Explicaþia în limba germanã a cuvintelor titlu din Dicþionarul Istoric a Lexicului Maghiar din Transilvania     229

Antal Árpád: Moºtenirea vie a episcopului Márton Áron  234

Kovács Ferenc: O sutã de ani de la naºterea lui Bitay Árpád      253

Murádin Jenõ: Consideraþii privind evaluarea artei lui Thorma János    260

Fehér Katalin: Teleki László cel vârstnic, un reprezentant de seamã a istoriei culturii         266

Tóth Pál Péter: Situaþia socio-demograficã a familiilor maghiare ºi mixte (maghiaro-române ºi româno-maghiare) în Transilvania de Nord între anii 1942–1944         271

Atelier

Borsa Iván: Colecþiile medievale din Archivele Naþionale ale Ungariei  314

Cs. Gyímesi Éva: Un nou atelier de ºtiinþa literaturii         322

Demény István Pál: Cum sã apreciem cercetarea folcloristicã sau gânduri despre studiul lui Keszeg Vilmos  329

Csomortáni Magdolna: Câteva probleme actuale ale cercetãrii toponimice maghiare din România        338

Necrolog

Gazda Klára: Dr. Kós Károly (1919–1996)   344

Kiss András: Nagy Jenõ (1916–1996)346

Recenzii

Kiss András: Források és értelmezések (Surse ºi interpretãri) (Sipos Gábor) 350

Palkó Attila: Magyaró. Egy felsõ-marosmenti falu évszázadai (Aluniº. Secolele unui sat din zona Mureºului Superior) (Sipos Gábor) 351

F. Postma – J. van Sluis: Auditorium Academiae Franekerensis (Jakó Klára)          353

Sebestyén Kálmán: Erdély református népoktatása 1780–1848 (Învãþãmântul popular reformat din Transilvania între anii 1780–1848) (Egyed Ákos)   354

Pr. Iosif Gabor: Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova (Tánczos Vilmos)355

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma (Literatura maghiarã din epoca luminilor) (Nagy Zsófia)        357

Krenner Miklós (Spectator): Az erdélyi út (Calea transilvanã) (Gáll Ernõ)      359

Dávid István: Mûemlék orgonák Erdélyben (Orgi istorice în Transilvania) (Benkõ András)        362

Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek (Reminiscenþe medicale ungureºti) (Ábrám Zoltán)     363

Szöllõsi Árpád: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945–1995 (Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Târgu Mureº 1945–1995) (Szabó Judit, Szabó László)    363

Comunicãri ale societãþii

Actele adunãrii generale din 4 mai 1996        365

Cuvântul de deschidere rostit de preºedintele Benkõ Samu       365

Dare de seamã despre activitatea Societãþii Muzeului Ardelean pe anul 1995, prezentatã de Kiss András, secretar general al Societãþii Muzeului Ardelean      366

Dare de seamã despre activitatea economicã a Societãþii Muzeului Ardelean pe anul 1995, prezentatã de consilierul economic Soó Tamás        370

Raportul Comisiei de Cenzori privind situaþia financiarã în 1995         372

Cuvântul de încheiere al preºedintelui           372

Plan de muncã ºi editorial         373

Benkõ Samu: Cuvânt omagial rostit cu prilejul sãrbãtoririi aniversãrii a 80 de ani de viaþã a lui Jakó Zsigmond         374

Calendar de evenimente pe anul 1996377

Cãrþi noi      382

Summary of the Articles394

Contents     396

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék