Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1997/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 59. kötet, 1997. 3-4.füzet

Cuprins

Kiss András: Evoluþia autonomiei oraºului Cluj pânã la „convenþia” din 1458 ºi desãvârºirea ei prin sentinþa regalã datã în anul 1568          289

Nagy Levente: Copia de la Iernuþeni a volumului Syrena  298

Vincze Mária–Mezei Elemér: Situaþia forþelor de muncã sãteºti din Transilvania     307

Atelier

Szabó T. E. Attila: ªtiinþa – sursa a vieþii eterne. (Disc CD–ROM despre leagãnul ºtiinþei maghiare)350

Futaky István: Teleki Sámuel ºi Göttingen    354

Aniversare

Benkõ Samu: Societatea Muzeului Ardelean ºi înfiinþarea universitãþii clujene 358

Gaal György: Învãþãmântul universitar maghiar în Transilvania   360

Incze Miklós: Ateliere de ºtiinþe sociale ºi istorice în cadrul universitãþii maghiare din Cluj (1940–1949)   370

Gábos Zoltán: Personalitãþi remarcabile ale ºtiinþei naturii la Universitatea „Ferenc József” din Cluj      378

Máriás József: „El reprezintã o nouã expresie a firii ungureºti” (Németh László despre Tamási Áron)383

Comemorare

Egyed Ákos: Gyurka László (1928–1997)    392

Recenzii

Jakó Zsigmond: Társadalom, egyház, mûvelõdés (Societate, bisericã, culturã) (R. Várkonyi Ágnes) 393

Láng Gusztáv: A lázadás közjátéka. (Studii despre Dsida Jenõ) (Cs. Gyímesi Éva)       396

Szigeti Lajos Sándor: Evangélium és esztétikum (Evanghelie ºi esteticã) (Cs. Gyímesi Éva)   398

Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940–1989 (Ziare ºi reviste din  Transilvania,1940–1989) (Újvári Mária)      401

Comunicãri ale Societãþii

Calendarul evenimentelor pe anul 1997         403

Summary of the Articles 409

Contents     411

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék