Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1999/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 61. kötet, 1999. 1-2.füzet

Az 1999. június 5-i közgyûlés iratai

A számvizsgáló bizottság jelentése

Március 25-én megvizsgáltam az Egyesületünk pénzügyi-gazdasági tevékenységére vonatkozó nyilvántartásokat, az 1998. évi költségvetés teljesítését, valamint az 1999. évre elkészített költségvetés tervezetét. Megállapításaink, észrevételeink szerint megfelelõ pénzügyi tartalékot úgy lehetne biztosítani, ha a fenntartási költségek fedezését szolgáló összegeket, melyek állandó jellegû kiadásokat jelentenek, normatív juttatások formájában kaphatnánk meg, lehetõleg a naptári év második évnegyedében, figyelembe véve a hazai infláció rátáját.

Az elmúlt évben is sajnálatos módon megismétlõdõ késedelmes támogatási átutalások következtében elõállott nehézségeket csupán letéteink kamataival tudtuk átvészelni. Ugyanis a különbözõ támogatásokra vonatkozó értesítések, pénzátutalások az elmúlt esztendõben is nagy késéssel történtek. Mindez, a késedelmeken túl, a lej idõközben bekövetkezett értékcsökkenése miatt, igen nagy nehézséget okozott és okoz jelenleg is a különbözõ elszámolásoknál.

1. A hitelezõk számláinak egyenlege megfelel a normális tevékenység megkívánta helyzetnek. Az adósoknál szereplõ kisebb összegeket, hátralékokat mielõbb rendezni kell. Ez alkalommal is javasoljuk, hogy a pénzügyi mérleg véglegesítése s a pénzügyi hatóságoknál történõ bemutatása után, ami idõközben megtörtént, a vonatkozó egyenlegeket visszaigazolás céljából Egyesületünk közölje az adósokkal, illetve a hitelezõkkel.

2. A könyvelési nyilvántartások vezetése a hatályos jogszabályoknak, rendelkezéseknek megfelelõen történik, az elõírásoknak megfelelõ bizonylatok alapján.

3. Az 1998 évi költségvetés teljesítésének megvizsgálása után megállapítottuk, hogy mind a bevételek, mind a kiadások viszonylatában a gazdasági tanácsos által beterjesztett jelentések tételei mindenben igazolást nyertek, s következésképpen megfelelnek a valóságnak.

4. A könyvelési tételek átvizsgálásánál nem találtunk hiányosságokat, túlzott vagy pazarlásra utaló kiadásokat.

5. Anyagi helyzetünk javítása érdekében ez alkalommal is javasoljuk belföldi támogatók, sikeres vállalkozók megkeresését, hogy adományaikkal támogassák Egyesületünket, fõleg vidéken tervezett rendezvényeink anyagi pártolását. E tekintetben is dicséretes eredményeket ért el Orvostudományi Szakosztályunk a Brassóban  rendezett tudományos vándorgyûlés költségeinek részbeni elõteremtésével.

6. Az 1999. évi költségvetés-tervezet véleményünk szerint tartalmazza a jelenlegi helyzetnek megfelelõ szükségleteket és lehetõségeket.

Mindezek alapján úgy értékeljük, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület pénzügyi-gazdasági tevékenysége 1998-ban is hatékony volt, nyilvántartása pedig korrekt. Kérjük a Közgyûlést, hogy fogadja el a pénzügyi-gazdasági beszámolót, s hagyja jóvá az 1999. évi költségvetést.

Kerekes Jenõ

ellenõr

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék