Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1999/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 61. kötet, 1999. 1-2.füzet

Az 1999. június 5-i közgyûlés iratai

Sipos Gábor javaslata

Alulírott Sipos Gbor, a BBTE Középkortörténeti Tanszékének adjunktusa, mint egykori tanítvány és mai „fiatal” kolléga teljes meggyõzõdéssel ajánlom az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya, a Választmány és a Közgyûlés figyelmébe, hogy dr. Bodor András nyug. egyetemi tanárt, a BBTE konzultáns professzorát az Egyesület tiszteleti tagjainak sorába válassza.

Bodor professzor hosszú évtizedekre terjedõ és a kilencedik évtizedben sem lankadó tudományos munkássága, történelemtanárok és kutatók nemzedékeit a tudományos pályán elindító tevékenysége teljes mértékben indokolja javaslatomat.

Bodor András munkás és termékeny életének részleteit az elõttem szóló már kifejtette. Méltán hangsúlyozhatjuk több mint 400 tudományos publikációját, amelyek súlypontja a hazai és egyetemes ókor történetének kutatására, gazdasági, társadalmi, kulturális és vallási kérdéseinek megoldására koncentrált. Közleményei hazai és külföldi szakfolyóiratokban, kötetekben jelentek meg.

Legyen szabad most nekem Bodor professzor gazdag életmûvébõl a szívemhez közelebb álló munkákat kiemelnem. Richard de Bury Philobiblon c. latin nyelvû mûvének fordítása, amelyhez a Téka-kötetben Jakó Zsigmond bevezetõ tanulmánya csatlakozott, nagy sikert aratott a könyvpiacon, és aki ma az angol püspök könyvgyûjtõ szenvedélyével akar megismerkedni, Bodor András pontos, szabatos, mégis a 14. század stílusát érzékeltetõ magyar szövegét forgathatja. Palaeologus Jakabnak a vallási türelmességrõl 1574-ben Kolozsvárott írt munkáját a Thoroczkai-kódexbõl fordította magyarra, és történelmi értelmezéssel tette közzé. Szintén fontos unitárius egyháztörténeti adalék Dávid Ferenc tragédiája Bod Péter-féle leírásának fordítása és interpretációja.

Lankadatlan munkakedvét jellemzi, hogy a nyolcvanas években, amikor magyar nyelvû történelmi mû nemigen számíthatott megjelenésre, lefordította Bethlen Farkas Erdély története c., 17. századi latin nyelvû, hatkötetes kiadványának elsõ három kötetét, s most a negyedik kötet fordításán dolgozik. Az elsõ két kötet az idén megjelenik az Enciklopédia Kiadó és az EME közös kiadásában.

Ugyancsak e munkakedvre jellemzõ, hogy 1990-tõl, a Bolyai Társaság elnöki tisztségének elvállalása mellett nyolcvan felé haladó fejjel aktívan részt vett és vesz az egyetemi oktatásban, intenzív latin nyelv tanfolyamain a fiatal történész nemzedékek sokat tanulhattak, doktorandu­sainak pedig ma is órákat tart.

Bodor András 1950 elõtt is tagja volt, újraalakulásunk óta is tagja Egyesületünknek, tiszteleti taggá való választása a tudományos-szakmai közvélemény kiérdemelt elismerését jelenti, azt, hogy az EME – ha csupán jelképesen is – megbecsüli a kitartó tudományos és nevelõi munkásságot.

Kolozsvárott, 1999. március 20-án

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék