Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1999/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 61. kötet, 1999. 1-2.füzet

Az 1999. június 5-i közgyûlés iratai

Feszt György javaslata

Mint az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztályának elnöke szakosztályi választmányunk és ez évi közgyûlésünk nevében tisztelettel javasolom, hogy dr. Száva János Zoltánt, a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem nyugalmazott professzorát az Erdélyi Múzeum-Egyesület válassza tiszteleti tagjává.

Száva professzor úr, aki 1916. július 19-én, Csíkszépvízen született, egész életét a betegek gyógyítása és az erdélyi orvosképzés ügyének szentelte. 1941-ben, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen  avatták orvosdoktorrá; ettõl kezdve az ottani I.sz. Sebészeti Klinika gyakornoka, majd címzetes tanársegéde volt. 1946 és 1948 között, marosvásárhelyi sebész-klinikai tanársegédség után, elõbb Gyergyószentmiklóson, majd Zilahon lett osztályvezetõ fõorvos. Mint kiváló baleseti és ortopédsebészt 1948 végén a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet elõadótanárnak hívta meg, és 1949-tõl megbízta a Sebészeti Klinika Ortopédiai-Traumatológiai Osztályának vezetésével. Itteni tevékenysége során szervezte meg és vezette az önálló Ortopédiai és Traumatológiai Klinikát, valamint a gyermeksebészeti és gyermekortopédiai diszciplínák elõadását. 1968-tól tanszékvezetõ professzor volt, 1982-ben történt nyugdíjazásától pedig – 1995-ig – konzultáns professzor.

Öt évtizeden át fáradhatatlanul gyógyított és oktatott, közben pedig tudományos kutatómunkát végzett. Számos újszerû mûtéti eljárást dolgozott ki, amelyek országos és európai hírnevet szereztek számára. Száznál több tudományos dolgozata jelent meg bel- és külföldi szaklapokban, több mint 120 elõadása és bemutatása hangzott el országos és nemzetközi kongresszusokon. Tudományos eredményei közül kiemelkedik a combnyaktörés egy kezelési eljárása, a részleges vagy teljes csigolyakiirtás és -pótlás terén végzett úttörõ munkája, a csípõízületi protézis egyik korai megvalósítása és a helyreállító sebészet néhány más módszere. A klinikai gyakorlatban 18 bevált mûtéti eljárás fûzõdik a nevéhez.

Száva professzor szakfolyóiratok szerkesztõségének és több tudományos társaságnak tagja, a Magyar Ortopéd Társaság tiszteletbeli tagja. Kiváló sebész- és ortopéd-nemzedékek nõttek  fel mellette; számukra példaképül szolgál a munkája iránti teljes odaadása, emberszeretete, szakmai tapasztalata, a gyógyítás egyre újabb lehetõségeinek a kutatása.

Szakosztályunk, amelynek keretében 1941 és 1944 között mutatta be elsõ tudományos eredményeit, elismeréssel adózik életmûve elõtt.

1999. IV. 8.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék