Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1999/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 61. kötet, 1999. 1-2.füzet

Az 1999. június 5-i közgyûlés iratai

Seres-Sturm Lajos javaslata

Dr. Száva János egyetemi tanár 1949 és 1982 között a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ortopédiai-traumatológiai és gyermeksebészeti tanszékének és klinikájának vezetõje volt, azután pedig konzultáns professzora.

Kimagasló oktatói, tudományos, valamint gyógyító tevékenységet fejtett ki, érdemeit az egyetemi közösség és mindenkori vezetõsége igen nagyra értékelte.

Mint oktató az egyetemi, valamint az egyetem utáni szakemberképzésben lelkesen vett részt, elõadásai és gyakorlatai érdekfeszítõek, szakmailag és tudományosan megalapozottak, korszerûek voltak. Több tankönyv és egyetemi jegyzet szerzõje; ezek tartalmi (tudományos), valamint pedagógiai értékét személyes szakmai tapasztalata gazdagítja.

Gyógyító munkáját mind országosan, mind külföldön ismerték és elismerték. Szakmájának élvonalbeli ismerõje; betegei száma több százezerre tehetõ, félszázezer mûtétet végzett. Mint klinikavezetõnek kiemelkedõ érdeme a marosvásárhelyi önálló Ortopédiai-Traumatológiai, valamint a Gyermeksebészeti Klinika megalapítása, saját tervei alapján.

Sokrétû tudományos munkáját országosan és nemzetközi szakkörökben alapvetõnek tekintik. Közleményei hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg; a referáló folyóiratok széleskörûen ismertették azokat. Országos, valamint nemzetközi kongresszusokon mutatta be tanulmányait. Tudományos dolgozatainak száma 200 felett van, saját mûtéti eljárásainak száma pedig húsz körül; ezeket világszerte alkalmazzák és idézik. Kiváló tudományos szemlélete és mûtéti adottságai, inventív és intuitív képessége, valamint személyes eredményei szakmájának elismert, élvonalbeli úttörõjévé tették. Országos és nemzetközi ortopéd társaságok tagja; több évtizeden át szerkesztõként mûködött az Ortopédia, ill. a Sebészet c. folyóirat szerkesztõbizottságában.

Sokrétû klinikai és kísérletes tudományos munkáját kitartóan és eredményesen végezte. Tudományos eredményei felölelik a sebészeti szakma minden ágát. A funkcionális helyreállító sebészet megalapítójának tekintik. Életmûvébõl csupán néhány kiemelkedõ eredmény felsorolására szorítkozom:

l. Úttörõ volt az onkológiai sebészetben a csonttumorok klinikumának és patológiájának tanulmányozása, a rezekciós biztonsági határok anatómiai körvonalazása, csont–izom–ér szegmentumok leírása, valamint a csonkoló mûtétek elkerülése oszteoplasztikus rekonstrukciók mûtéti megoldása révén.

2. Világviszonylatban elsõként tanulmányozta és végezte el a teljes csigolyakiirtást, valamint a gerincoszlop helyreállítását csigolyadaganatok, valamint más roncsoló folyamatok esetében. Mûtéti eljárása világszerte elismert, közleményekben és monográfiákban idézik.

3. A csípõkórfolyamatok, fõleg a csípõtuberkulózis és csípõarthrosis, valamint a csípõtörések klinikai tanulmányozása és mûtéti megoldásai terén elért eredményei elsõrendûek. Az 1950-es évek elején kidolgozta a csípõprotézisek alkalmazását – világszerte az elsõk között. E munkája és eredeti megállapításai úttörõek.

4. Tudományos munkássága kiterjedt a felnõtt- és a gyermekkori traumatológiára, a mozgásrendszeri megbetegedésekre, a mellkas- és a hassebészet számos területére, valamint a kísérletes sebészet aktuális, megoldatlan problémáira.

Száva János megtestesítõje a sokoldalúan felkészült sebésznek, aki egész életét betegei gyógyításának szentelte. Mellette kiváló sebész- és ortopédnemzedék nõtt fel. A Professzor tapasztalatát ez a nemzedék saját munkájában viszi tovább.

Tudományos, szakmai és oktatói tevékenysége elismeréséül javasolom, hogy Száva János professzort az Erdélyi Múzeum-Egyesület válassza tiszteleti tagjai sorába.

1999. április 3.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék