Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1999/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 61. kötet, 1999. 1-2.füzet

Cuprins

 

Draskóczy István: Situaþia demograficã a saºilor din Transilvania la începutul secolului al 16-lea         1

Miskolczy Ambrus: „Fenomenul românesc” în opticã francezã. „Trilogia” Catherinei Durandin 31

Benkõ Samu: Bánffy Miklós în viaþa socialã 44

Murádin Jenõ: Bánffy Miklós, grafician ºi ilustrator         52

Ferenczi István: Remarcabilul om de ºtiinþã Pósta Béla, întemeietorul muzeului archeologic       56

Orbán Gyöngyi: Obiect gãsit în situaþia intermediarã a recepþiei 64

Atelier

Tóth Sándor: Natura unei interpretãri eronate         76

Mózes Huba: Elemente de Jugendstil în versificaþia lui Ady Endre?     87

Szabó Levente: „Ca naþiunea sã se recunoascã în operã”. Gyulai Pál ºi narativele identitãþii naþionale   108

Györgyjakab Izabella: Problema întrebãrii în Tratatul lui Wittgenstein  119

Veress Károly: Un atelier de teoria ºtiinþei la Sfântu Gheorghe   132

Turai Tünde: Cultul istoric legat de încoronare ºi concepþia lui Decsy Sámuel ºi Katona István legat de acest act    143

In memoriam

Nagy György (1937–1998) (Tonk Sándor) 147

Mozsolics Amália (1910–1997) (László Attila)     148

Recenzii

Vincze Zoltán: O carte adevãratã despre problemele fundamentale ale anilor 1848–49 în Transilvania  151

Bodor András: Evocãri ºi documente despre istoria Universitãþii Bolyai        153

Miskolczy Ambrus: Pe marginea unei cãrþi extraordinare  156

Dáné Veronka: Surse din Sankt Gallen cu privire la istoria timpurie a ungurilor       158

Tonk Sándor: „Transilvania nu are încã o ediþie a surselor istorice dar va trebui s-o aibã”          160

Kovách Géza: O contribuþie valoroasã la istoria transformãrii capitaliste a agriculturii la începutul sec. 19.    162

Egyed Ákos: Istoria unui sat din Ciuc, plinã cu învãþãminte       164

Comunicãri ale Societãþii

Documentele adunãrii generale din 5 iunie 1999      166

Cuvântul de deschidere al preºedintelui Benkõ Samu       166

Raportul secretarului general Müller Ádám   171

Raportul despre activitatea financiar-economicã, prezentat de Soó Tamás    176

Raportul Comisiei de Cenzori   178

Decernarea titlului de membru onorific lui Bodor András179

Recomandarea lui Magyari András     179

Recomandarea lui Sipos Gábor          180

Decernarea titlului de membru onorific lui Száva János Zoltán   181

Recomandarea lui Feszt György        181

Recomandarea lui Seres-Sturm Lajos 182

Contents     183

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék