Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1999/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 61. kötet, 1999. 3-4.füzet

Cuprins

 

Salamon András: Necesitatea de a minþii. Trei drame despre minciunã 189

Demeter Attila: Ontologia socialã între ideologie ºi utopie         201

Tóth Zsombor: Caracterul puritanist al Cãrþii de rugãciuni a lui Bethlen Miklós       210

Kovács Ágnes–Téglás Ernõ: Când sistemele cognitive demonstreazã reprezentãrile mentale: analiza psihologicã a bilingvismului         221

Atelier

Sebestyén Mihály: Funerariile lui Kemény János fiul, în 1701     237

Tamásné Szabó Csilla: O nouã ediþie a Codicelui de la Nagyszombat în curs de apariþie  244

Turai Tünde: Credinþe legate de masa de lemn ºi dansarea ei în satul Uilacu ªimleului      249

Tonk Márton: Introducere în filozofia valorilor de Rickert         264

Székely Noémi: Despre pregãtirea viitorilor profesori în cadrul Universitãþii Babeº–Bolyai         269

Vincze Mária: Concluzii pe marginea unui simpozion. Dezvoltarea regionalã ºi teritorialã  274

In memoriam

Dr. Demény Pál (1913–1999) (Kiss András) 280

Recenzii

W. Kovács András: Omagiu adus profesorului Imreh István     281

Bokor Zsuzsa: Piese „adunate de lângã masa de lucru”. O micã antologie din documentele proceselor vrãjitoarelor, într-o nouã viziune         282

Egyed Emese: O carte fundamentalã despre fondatorul Bibliotecii Teleki din Târgu Mureº        285

Ungvári Zrínyi Imre: Extinderea responsabilitãþii. Diagnostica moralã a poverilor istorice  286

Kálmán Ungvári Kinga: Succesiunea generaþiilor – într-o perspectivã interdisciplinarã      289

Veress Károly: O carte despre actualizarea filozofiei        290

Tonk Márton: Tradiþia filozofiei ºi alternativele filozofiei morale 292

Szabó Levente: Varietatea variantelor  293

Szigeti Attila: O experienþã promiþãtoare în domeniul filozofiei religiilor         295

Becze Márta: Multitudinea genurilor în folclorul scris       297

Kiss Erika: Noi rezultate în domeniul cercetãrii obiceiurilor populare din Transilvania       298

Németh Ágnes: Naºtere – cãsãtorie – moarte: rituri tranzitorii într-o comunã din Ciuc      300

Czégényi Dóra: O monografie despre credinþele populare dintr-un sat din Câmpia Transilvaniei 302

Hegyeli Attila: Într-adevãr lumea obiceiurilor din Ghimeº?         303

Kósa Ferenc: Douã vechi gramatici ale limbii maghiare pãstrate în manuscris         304

Comunicãri ale Societãþii

Poziþia Societãþii privind înfiinþarea universitãþii maghiare în Transilvania       307

Cãtre colaboratori 308

Autorii numãrului de faþã 310

Contents     311

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék