Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum2000/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 62. kötet, 2000. 3-4.füzet

Cuprins

Egyed Ákos: Problema diasporei în istoriografia interbelicã      125

Ilyés Zoltán: Rolul meseriilor artizanale ºi al religiei în persistenþa unei colectivitãþi alohtone în diasporã        128

Biczó Gábor: În pragul asimilãrii totale ºi a pierderii identitãþii: cazul satului Dãmãcuºeni, o diasporã maghiarã de religie reformatã         139

Bodó Barna: Încercarea rolului. Note din tunelul minoritãþii        147

Keszeg Vilmos: Destin de diasporã în relatãri        159

Albert Ferenc: Modernizarea mediului rural  164

Pozsony Ferenc: O diasporã maghiarã din judeþul Sibiu   185

Gazda Klára: Tradiþia legãnatului la maghiari într-o viziune comparatistã       193

Olosz Katalin: Un culegãtor uitat al poeziei populare maghiare: Vass Tamás  237

Demény István Pál  :  Dileme legate de culegerea cântecelor ºi a poeziei populare

ciangãieºti din Moldova  246

Atelier

Benkõ Samu: Consfãtuirea ºtiinþificã „În diasporã” (Cuvânt de deschidere)  248

Tóth Pál Péter: Situaþia sociologico-demograficã a familiilor maghiare ºi mixte (maghiaro-române ºi româno-maghiare) din Transilvania de Nord în perioada 1942–1944         251

Imreh István: O evaluare generalã a sondajului realizat în 1942   259

Mezei Elemér: Observaþii pe marginea cãrþii lui Tóth Pál Péter: „În diasporã”          263

Péntek János: Un diagnostic al consecinþelor lingvistice izvorâte din condiþia de diasporã 287

Birtók József: Religiozitatea      291

Neményi Ágnes: Analiza cãrþii lui Tóth Pál Péter „În diasporã” în lumina stãrii materiale specifice familiilor din satele transilvãnene         295

Vetési László: Cartea ºi ceea ce urmeazã      302

Bodó Barna: Investigarea diasporei    312

Gáll Ernõ  :  În diasporã  317

Ilyés Szilárd-Zoltán: Schiþã pentru elaborarea unui concept general privind diaspora        319

In memoriam

Vincze Zoltán: Destin de arheolog în Transilvania – Ferenczi István    325

Recenzii

Gyarmati Zsolt: Spaþiul social ca temã istoricã       330

Gazda Andrea: Portul popular secuiesc – un sistem complex de simboluri   332

W. Kovács András: Despre douã dischete CD–ROM realizate la Archivele Statului ale Ungariei         333

Comunicari ale Societãþii

Documentele adunãrii generale din 3 iunie 2000

Cuvinte de salut    341

Raportul secretarului general cu privire la activitatea din anii 1999–2000        343

Raportul despre activitatea financiar-economicã, prezentat de Soó Tamás    350

Raportul comisiei de cenzori (Kerekes Jenõ)         353

Decernarea titlului de membru onorific profesorului Szabó György (Laudaþia lui Antal Árpád)   355

Cãtre colaboratorii noºtri 357

Colaboratorii numãrului prezent          359

Contents     360

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék