Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum2001/1-2 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 63. kötet, 2001. 1-2.füzet

Cuprins

Gebei Sándor: Principii transilvãneni ºi tronul Poloniei     1

Lakóné Hegyi Éva–Wagner Ernõ : Confraternitãþile stradale „kalandos” din Zalãu  30

D. Tóth Béla: Transilvania la rãspântia anilor 1849–1850  42

Kósa István: Gândirea permisivã-reflexivã ºi interpretarea conceptului Ge-Stell în filozofia lui Martin Heidegger      50

Jakab Dénes: Formele suveranitãþii     66

Atelier

Egyed Emese: Sensul labirintului        78

Király Emõke: Patroni ºi protejaþi în oglinda corespondenþei lui Aranka György ºi a documentelor celor douã Asociaþii   89

Tamásné Szabó Csilla: Formarea deverbalã a verbelor în vechile gramatici maghiare        98

Lõrinczi Réka: Recepþia în presã ºi valorificarea ºtiinþificã a Dicþionarului Istoric al Lexicului Maghiar din Transilvania     103

Viga Gyula: Sztripszky Hiador, un cercetãtor al naþionalitãþilor conlocuitoare din Transilvania    121

Almási István: Concluziile ºi perspectivele educaþiei noastre de cantori         129

Vincze Mária–Mezei Elemér: Oportunitãþi de dezvoltare ruralã într-o microregiune situatã în Depresiunea Huedinului       134

Neményi Ágnes–Veress Enikõ: Intreprinzãtori agricoli în satele transilvãneºti         153

Telegdi-Csetri Kinga: Piaþa reclamei în România între anii 1990–2000162

In memoriam

R. Várkonyi Ágnes: În memoria profesorului Wabrosch Géza (1929–2000)  167

Jakó Zsigmond: Bereczki Ferenc (1921–2000)       170

Recenzii

Csetri Elek: O nouã carte despre Széchenyi István ºi contemporanii sãi        172

Egyed Ákos: Un volum indispensabil de documente        173

Benkõ Elek: Un lingvist german despre latinitatea din Balcani     174

W. Kovács András: Douã noi baze de date ale medievisticii maghiare176

Jeney-Tóth Annamária: Despre registrele de tricesimã din Cluj (1599–1637)  179

Bándi Melissa: Corespondenþa diplomaticã a principelui Rákóczi Ferenc al II-lea între anii 1711–1735          180

Péter Mihály: Medicina în vechea Transilvanie       181

Ungvári-Zrínyi Imre: Filozofia problemelor noastre existenþiale  183

Colaboratorii numãrului prezent          185

Contents     187

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék