Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum2001/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 
Erdélyi Múzeum - 63. kötet, 2001. 3-4.füzet

Cuprins

Benkõ Samu: Memoria lui Baranyai Decsi Csimor János  1

Holler László: Baranyai Decsi János, istoriograful  3

Holler László: Unde a scris Baranyai Decsi János cântecul sãu în care îndeamnã la luptã împotriva turcilor? 8

Paczolay Gyula: Baranyai Decsi Csimor János, cercetãtor al proverbelor      12

Buzogány Dezsõ: Baranyai Decsi Csimor János, gânditorul       28

Tóth István: Decsi Csimor János, poet umanist     32

Bányai Réka: Ediþii din lucrãrile lui Baranyai Decsi pãstrate în Biblioteca Teleki–Bolyai din Târgu-Mureº      35

Buzás Gergely: Biserica veche franciscanã din strada Kogãlniceanu din Cluj ºi arhitectura ardeleanã de goticã târzie         38

Karácsony István: Istoria edificãrii bisericii reformate din Bonþida       51

Bálint Emese: Fondul social al pedepselor publice în Clujul epocii moderne timpurie       66

Fábián Gyula: Foruri internaþionale de apãrare a drepturilor minoritãþilor       83

Gál László: Logicã ºi societate  90

Atelier

Ilyés Szilárd-Zoltán: Concepþia lui Bibó István despre naþiune   105

Görög Hajnalka: Metamorfoza imaginii. Concepþia teologicã reformatã despre icoanã ºi aplicarea ei în practica predicatorilor din sec. 17–18          115

Almási István: Însemnãtatea cercetãrilor lui Domokos Pál Péter în domeniul folclorului muzical 144

Kósa Ferenc: O nouã explicaþie a sensului cuvântului isa din monumentul lingvistic Discurs Funerar    148

Horváth Réka: Strategia de integrare europeanã a judeþului Harghita    150

Recenzii

Szász Anikó: O nouã ediþie a autobiografiei lui Árva Bethlen Kata       155

Szász Anikó: Arta amenajãrii parcurilor în epoca modernã maghiarã   156

Selyem Annamária: Catalogul fondului Migazzi      160

Egyed Ákos: Istoria parlamentarismului maghiar de la 1848 pânã la primul rãzboi mondial         162

Bándi Melissa: Lauda cãrþii       164

Angi István: Poetica dialogului  165

Zsemlyei Borbála: Dicþionar al tezaurului de cuvinte maghiare. Sinonime, locuþiuni, antonime     171

Comunicãri ale Societãþii

Procesul verbal al adunãrii generale din data de 12 mai 2001      173

Calendarul evenimentelor pe anii 1999–2000 187

Colaboratorii numãrului prezent          196

Contents     197

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék