Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1995/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Számvizsgáló Bizottságának jelentése az Egyesület 1994. évi anyagi helyzetéről

Az EME Számvizsgáló Bizottsága, miután f. hó 18-án megvizsgálta az Egyesület 1994. évi gazdasági tevékenységét és gazdasági-pénzügyi nyilvántartását, az alábbi megállapításokat teszi:

1.      A pénztárkönyv egyenlege 1994. december 31-én 257 581,85 lej, megegyezik a könyvelésben vezetett pénztár számla egyenlegével.

2.      A Takarékpénztárnál vezetett forgalmi számla egyenlege 1 852 360,93 lej. megegyezik a könyvelési nyilvántartás egyenlegével.

3.      Ugyancsak teljes egyenlőséget állapítottunk meg a Dacia Bank Rt-nél vezetett valutaszámla lej egyenlegével, ugyanúgy, mint a lej számla is. A valutaszámla lej egyenlege 116 380 lej. a lejszámla egyenlege 196 381 lej volt 1994. december 31-én.

4.      Megállapítottuk, hogy a pénzügyi szenekhez letett pénzügyi mérleg teljes mértékben megegyezik a könyvelés nyersmérlegének adataival. A Pénzügyi Mérleget 1995. március 30án, időben tette le az Egyesület a Pénzügyigazgatóság megfelelő szervénél, amelyik semmilyen rendellenességet nem talált a mérleg adataiban.

5.      Úgy a pénztári műveletek, azok nyilvántartása, valamint a Takarékpénztári műveletek és azok nyilvántartása a fennálló rendelkezéseknek megfelelően, az utalványozások a törvényes előírásoknak, valamint az EME Ügyrendje előírásainak megfelelően történnek.

6.      Elemezve a pénzügyi mérleg és a könyvelési számlák tartalmát és adatait, a feltett kérdésekre a gazdasági tanácsos megfelelő és kielégítő magyarázatokkal szolgált. Gazdaságtalan költségeket, elkerülhető kiadásokat nem észleltünk. A könyvelés pontosságának vezetése érdekében havonta nyersmérleg készül, így ezek. mint az év végi nyersmérleg forgalmi adatai megegyeznek a főkönyvi számlák adataival.

7.      Az 1994. évi, az 1994. március 19-én tartott közgyűlés által jóváhagyott költségvetés teljesítését elemezve megállapítottuk, hogy úgy a bevétel, mint a kiadások terén alapos túlteljesítés mutatkozik, ami megfelel a jelenlegi inflációs tüneteknek, másrészt a valóság eredményeit tükrözi. A 26 792 000 lej bevétellel szemben 49 667 000 lejt teljesítettünk.

Egyes költségvetési tételeknél viszont annak nem teljesítését állapítottuk meg.

Így például súlyos hiányosságnak tartjuk, hogy a legfontosabbnak vélt "tagdíjak" bevételnél az előirányzattal szemben 1 440 000 lejjel kevesebb folyt be, ami nem kis pénzügyi nehézséget és kiesést jelent az Egyesületnek.

A "kiadások" fejezetnél az ügyviteli költségek túllépései jórészt az év közben megemelt szolgáltatási díjak eredménye. Így például a posta-telefon költségei, házbér, fűtés-világítás stb. az Orvostudományi Szakosztály megnövekedett kiadásai előidézője a "székház" költségeivel magyarázhatók. Az "egyéb" kiadásoknál a túllépést az új irodahelyiségbe történt költözködés költségei és egyes adományok, mint a szentléleki faluház részére adott összeg vagy a Jósika ünnepségek költség-hozzájárulására kifizetett összegek képezik.

8. Az eredeti elgondolásokkal szemben, az EME ingatlanainak tatarozási-javításiberendezési munkálatainak értékével - alapos pénzügyi meggondolásokból - nem növeltük ezek értékét, jellegük külső-belső festés-javítás stb. folytán mint ilyen költségekként könyvelték el. Az önálló-különálló munkálatokat (központifűtés-szerelés, ablakrácsok stb.) viszont önálló beruházásként könyvelték el. Az Ellenőrző Bizottság helyesnek, pénzügyileg is megindokoltnak tekinti az eljárást.

9. Az 1994. évi közgyűlés által jóváhagyott, a nyilvántartás és a munka jobb előmenetele és gazdaságilag ellenőrizhetővé tétele érdekében tett javaslatainkat az EME gazdasági vezetése végrehajtotta.

A leltári tárgyak nyilvántartása szabályszerűen leltári könyvbe bevezetve történik.

A könyvelés vezetésére munkaszerződéssel alkalmaztunk könyvelőt Nyerges Éva könyvelőnő személyében, aki rendelkezik a könyvelési ismeretekkel, 28 évi gyakorlata van ebben a szakmában, a könyvelési számlákba való betekintésünk alapján erről meggyőződtünk. Ezzel a könyvelési, vagyoni nyilvántartásunk teljesen törvényessé vált.

Fentiek alapján úgy értékeljük, hogy az EME vagyonának, pénzügyi műveleteinek nyilvántartása az 1994-es esztendőben megfelelően történt, s ezek alapján javasoljuk a Közgyűlésnek a beterjesztett pénzügyi mérleg és a költségvetési terv teljesítése alapján az 1994. évi pénzügyi számadás elfogadását, valamint az 1995. évi költségvetési előirányzatnak mint megalapozottnak az elfogadását és adja meg az elnökségnek a felmentvényt.

Kolozsvárt, 1995. május 9.

Kerekes Jenő ellenőr

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék