Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
  összes lapszám » Erdélyi Múzeum1995/3-4 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 

A tiszteleti tagok megválasztásának eljárása

Egyesületünk belső életét kötelezően szabályozó előírásainak: az Alapszabályok 1., 10., 14., és 18. §-ainak, valamint az Ügyviteli Szabályzat 4.§-ának megfelelően tiszteleti tagságra azt a hazai vagy külföldi személyt lehet jelölni, aki bel- és külföldi szakkörökben elismert kiemelkedő tudományos, irodalmi, művészeti vagy közművelődési teljesítményeket ért el és aki a romániai magyar társadalom megbecsülését kiérdemelte.

A megválasztás az elnökség javaslatára az illetékes szakosztály választmánya szakmai véleményezése alapján az egyesületi választmány hatáskörébe tartozik, és érvényességéhez a közgyűlésnek kell azt titkos szavazással megerősítenie.

Az eljárás megindítása azonban legalább két rendes vagy alapító tag írásos kezdeményezésére történhetik. Tekintettel a tiszteleti tagság jellegére (kiemelkedő alkotó munkásság) és arra a körülményre, hogy a javasolt személynek szakmai eredményeivel ki kellett érdemelnie a romániai magyar társadalom megbecsülését, a legalább két javaslattevő munkásságának ahhoz a szakterülethez kell kapcsolódnia, amelyben a javasolt személy is tevékenykedik. Ami a romániai magyar társadalom megbecsülésének megállapítását illeti, itt is azt kell figyelembe venni, hogy a javasolt személy mennyiben járult hozzá a romániai magyar tudományosság, irodalom, művészet és közművelődés szabad fejlődéséhez és eredményes erősítéséhez.

Ennek megfelelően mind a javaslattevőknek, mind az elnökségnek, mind az illetékes szakosztálynak azt kell vizsgálnia, hogy a jelölt milyen új tudományos eredményekkel, önálló értékálló irodalmi, művészi alkotásokkal, közművelődési értékekkel gyarapította szakterületét és mennyiben járult ez hozzá, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos és társadalmi feladatait elláthassa.

Az EME múltból örökölt közéleti-kulturális megbecsülését úgy tartja megőrizhetőnek, ha a tiszteleti tagságnak megfelelő tudományos és társadalmi súlyt és értéket biztosít. Ezért a napjainkban burjánzó értékinflációban arra törekszik, hogy a tiszteleti tagság a valódi alkotó munkának tudományos és társadalmi értékelését jelentse, ne pedig ünnepi és egyéb alkalmi sorozatkitüntetést. Ennek megfelelően úgy véljük, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület a címet csak kivételes teljesítményekért, újat alkotó életművekért ítélje oda, oly módon, hogy a cím odaítélése ne történjék előírt időközökben.

kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék